Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Değirmi

25 Haziran 2023

     Yuvarlak, eni boyuna eşit olan. Halk arasında yemeni, başörtüsü, yazma. Orta Çağ Türkçesindeki tegirmi (=etrafında çevirerek) sözüyle bağlantılıdır. Türkçede tegir sözcüğünün ‘çevirmek, döndürmek’ ile ilişkili olması gerektir. Kaşgarlı’nın sözlüğünde tegür (=değirmek) sözcüğü yer almıştır. Orta Çağ Türkçesindeki tegirmen (=değirmen) ve tegre (=etrafında) sözcükleri de aynı köktendir.