Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Değnek

27 Mayıs 2021

     Elde taşınan sopa. Orta Çağda Türkçedeki teg (=değmek, dokunmak, hücum etmek) sözcüğüyle bağlantılı olması mümkündür. Bununla birlikte Türkçeye yakın dillerden Azerice däyänäk dışında bu ve benzer söz kullanılmamaktadır. Kimileri bu kelimesnin aynı karşılıktaki Yunanca dekaniki sözünden alınmış olduğu görüşündedirler. Rumcada görülen dekanik ve dekaniki şekilleri de örneklenmektedir. Buna rağmen değnek kelimesinin Türkçe deg (<teg) köküyle ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Erzincan merkezde degenek şekliyle dile getiriliyor. Bu bağlamda değmek sözü Türkmencede değmek, Azericede däğmäk biçiminde telaffuz ediliyor.