Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dehliz

1 Ocak 2022

     Üstü kapalı dar geçit; bina içi koridor, hol. Aynı karşılıkta Farsça dehlîz’den naklen. Arapçaya da intikal etmiştir. Farsça deh (=köy, küçük yerleşim yeri) sözcüğü ve Eski Ön Asya Dillerindeki liz (=akarsu, dere, dar geçit) sözcükleriyle ilişkili olabilir.