Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dehliz

1 Ocak 2022

     Üstü kapalı dar geçit; bina içi koridor, hol. Aynı karşılıkta Farsça dehlîz’den naklen. Arapçaya da intikal etmiştir. Farsça deh (=köy, küçük yerleşim yeri) sözcüğü ve Eski Ön Asya Dillerindeki liz (=akarsu, dere, dar geçit) sözcükleriyle ilişkili olabilir.