Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Deizm

18 Nisan 2022

     Herhangi bir dine bağlanmaksızın Tanrı’nın varlığını ve yaratıcılığını kabul eden görüş veya inanç. Fransızca déisme (=Tanrıcılık) sözünden. Latince Deus (=Tanrı) adına dayanmaktadır. Eski Yunanca Teos (=Tanrı) adıyla bağlantılıdır. Sanskritçe Dyaus (=Gök) adından kaynaklanmıştır. Türkçede de Tanrı adındaki tan sözcüğü ‘gök, gökyüzü’ demektir. Bkz. Tanrı.