Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Delege

4 Haziran 2021

     Yetkili olarak bir yere gönderilen kimse; devlet, parti, sendika vb kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse, temsilci. Fransızca délégué (delege: ‘temsilci’) sözünden. Fransızca déléguer ‘birini temsilci olarak göndermek’ sözüyle bağlantılıdır. Fransızca délégation ‘yetkilendirme, yetkililik, yetkililer kurulu’ karşılığındadır. İngilizce delegate, Almanca Delegierte, İtalyanca delegato veya delega, İspanyolca ve Portekizce delegado, Katalanca delegat. Osmanlıca murahhas (=temsilci, delege) sözü Arapça muraḥḥas (=ruhsatlı, izinli) kelimesine dayanmaktadır.