Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Demagoji

15 Mayıs 2021

     Laf cambazlığı. Halkın duygularını okşamak yoluyla kendi çıkarlarını sürdürme gayreti, halk avcılığı. Fransızca démagogie (= laf ebeliği, halk avcılığı) sözünden. Bu yönde çaba harcayana Fransızca demagogue (demagog: halk avcısı, laf ebesi) deniliyor. Fransızcaya Yunancadan aktarılmıştır. Eski Yunanca dēmos (=orta sınıf; halk)  ve agogé (=yönetme, klavuzluk etme) sözcüklerinden oluşarak aynı dilde dēmagogós (=halkı güden, laf cambazı) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca ago (=gütmek, sevketmek, sürmek) yüklemi agogé sözüne yol açmıştır. Eski Yunanca demagogéo (=halkı kendi yanına çekmek, laf cambazı olmak) yüklemindem kaynaklanıyor. Aynı dilde demagogia (=halkı kendi tarafına çekme sanatı) sözü de kullanılıyordu. Demos, aslında Antik Yunan toplumunda mevcut olan beş temel sınıftan orta sınıfı temsil ediyordu. Zamanla bu kavram ‘halk’ karşılığında ifade edilir oldu. Demokratik olmayan ülkelerin yöneticileri demagojiye daha çok başvurmaktadırlar. Demagoji yapmak, ülke gerçeklerini bir yana bırakıp vatanseverlik duygularını coşturarak kitleleri kendi arzuları doğrultusunda sevk ve idare etmektir.