Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Demet

14 Mart 2021

     Deste, otsu bitkilerin bir miktarının bağlanarak bir araya getirilmiş şekli. Eski Yunanca déō (=bağlamak, tutuklamak, hapsetmek) köküne istinaden déomai (=bağlanmak) sözüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca desmós (=bağ, ip, zincir) sözü aynı dildeki désmóō (=bağlamak, zincire vurmak) yükleminden türetilmiştir. Yunanca demati ya da demation sözleri ‘bağ’ karşılığındadır. Demet, aynı zamanda yaygın kadın adlarından biridir. Türkçede demet demet sözü ‘deste deste’ karşılığındadır. Deste İranî Dillerden demet ise Yunanî Dillerden intikal etmiştir.

     Yunanca Dimitri veya Demetrios, Latincede Demetrius şekliyle mevcuttur. Eski Yunanlıların ‘bereket tanrıçası’ olan Demeter’in adıyla ilişkilidir. Bu tanrıçanın sembolü ‘buğday demeti’dir. Latince demeto (=orakla biçmek) sözü Eski Yunancadan kaynaklanmıştır. Ankara’da Demetevler semti bulunmaktadır. Ayrıca bir kısım eski yer adları değiştirilerek Demet adı verilmiştir.