Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Demirhindi

24 Ocak 2023

     Baklagillerden sıcak iklimlerde yetişen odunu sert bir ağaç türü ve bu ağacın meyvesi. Arapça temr-i hindî (=Hint hurması) sözünden. Temr veya tamr sözcüğü Arapçada ‘hurma’ karşılığındadır. İbranice tamár (=hurma) sözüyle bağlantılıdır. Sumerce ĝešimmar, Akadca gišimmarum sözleri ‘hurma’ karşılığındadır. Farsçada da temr-i hindî sözü ‘demirhindi’ olarak biliniyor. Latince tamarindus veya tamarindus indica, İngilizce tamarind, Fransızca tamarin, Almanca Tamarinde, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce tamarindo, Hollandaca tamarinde.