Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Demokrasi

29 Mart 2023

     Halk egemenliğine dayanan yönetim şekli. Fransızca démocratie sözünden. Orta Çağ Latincesindeki democratia  sözü aracılığıyla Eski Yunanca demokratia (=halk yönetimi) sözünden alınmıştır. Çağdaş Yunancada dimokratia şekliyle biliniyor. Eski Yunanca dēmos (=halk; orta sınıf) ve krátos (=egemenlik, iktidar) sözcüklerinden türetilmiştir. Dēmos’lar Antik Yunan toplumundaki beş temel sosyal sınıftan biridir ve ’orta sınıf’ı ifade etmektedir. Krátos sözcüğü Eski Yunancadaki krás (=zirve, doruk) sözcüğüyle bağlantılıdır ve etimolojik açıdan Kürtçe gır (=ulu, büyük, iri) kök sözcüğüyle ilişkilidir. Bu sözcük Sumerce gal (=büyük) sözcüğünden dönüşmüş olmalıdır. Sumerce gir (=muhteşem, görkemli) sözcüğü de biliniyor. İngilizce democracy, Almanca Demokratie, İtalyanca democrazia, İspanyolca ve Portekizce democracia, Romence democraţie, Rusça demokratiya, İsveççe ve Norveççe demokrati, Hollandaca democratie.