Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Denge

7 Ocak 2022

     Muvazene, balans, eşit olma; bir şeyin devrilmeden durma hali. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki tenğ (=denk, akran) kelimesine dayanmaktadır. Orta Çağda Türkçede kullanılan tenğ kelimesi Çince chèng (=terazi, kantar, tartı) sözüyle bağlantılıdır. Korece dongdeunghan (=eşdeğer) sözü de biliniyor. Kaşgarlı’nın sözlüğünde tenğer (=denkleştirmek), tenğeş (=denkleşmek), tenğle (=denklemek) ve tenğleş (=denkleşmek) kelimeleri yer alıyor. Kazakça tenğ veya tenğdik, Kırgızca tenğ sözleri ‘denge’yi ifade ediyor. Kıpçakça teng (=denk, eş) ve tengiş (=denkleşmek), Orta Çağda Uygurcada täng (=denk) sözleri kullanılıyordu.