Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Denklem

3 Haziran 2023

     İki nicelik arasındaki eşitliği belirten söz. Orta Çağ Türkçesindeki tenğ (=denk, akran) sözcüğüne dayanmaktadır. Türkçe denklemek fiilinin mek eki yerime -m eki getirilerek türetilmiştir. Önlemekten önlem gibi. Denk sözcüğünün kökeni için bkz. Denge.