Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Densiz

29 Mayıs 2023

     Yakışıksız ve saygısızca davranan, ölçüsüz, münasebetsiz. Orta Çağ Türkçesindeki tenğ (=ölçü) sözcüğünün olumsuz şekli olan tenğsiz (=ölçüsüz) sözüne dayanmaktadır. Sinolog ve Türkolog Annemarie von Gabain Türkçe tenğ (=ölçü) sözcüğünü Çince têng (ölçü [alet]) sözcüğüne bağlamaktadır. Densiz veya densüz şekli Anadolu’da cumhuriyet öncesi dönemden kalmadır.