Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Depo

10 Haziran 2021

     Eşya ambarı, ardiye, kiler; bir kısım malların toptan satıldığı yer: Ecza deposu, erzak deposu gibi. Su biriktirilen yer: Su deposu örneği de biliniyor. Fransızca dépôt (depo: ‘emanet; depo, ambar’) sözünden. Aynı kökten Fransızca dépotoir (=çöplük) sözü de kullanılıyor. Latince dēpōnere (=saklamak, biriktirmek, toplamak) sözüyle bağlantılıdır. Latince dēpositum (=emanet) sözü de aynı kökten türetilmiştir. İngilizcede de depot şekliyle biliniyor.