Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Deprem

17 Eylül 2019

    Yeryüzünün altındaki derin katmanların kırılarak yer değiştirmesi. Bir kısım sözlük yazarları, yaygın olarak Türkçe deprem sözcüğünü Eski Türkçe täbrämek (=sarsılmak, sallanmak, kımıldamak) sözcüğüyle ilişkili görmektedirler. Eski Türkçe täp sözcüğü ‘basmak, ezmek, tepmek’ diye bilinmektedir. Bununla birlikte, Latince deprimo (=ezmek, bastırmak, derine batırmak) ve depressus (=alçak, aşağıdaki) sözleri yaklaşık karşılıklarda dile getirilmektedir. Latince de ön eki ‘bir şeyi olduğunun dışına çıkarmak, aşağıda kılmak vb’ diye bilinmektedir. Fransızca dépressif (=çökmüş olan, moralini yitiren, mutsuz olan) sözcüğü Latince depressus ile ilişkilidir. Latince depressio (=çöküntüye uğrama, çöken yer) sözcüğünden yola çıkarak, coğrafik olarak yeryüzündeki çöküntü alanlarına Dépression denilmektedir. Coğrafya biliminde çökme olayı da Dépression adıyla belirtilmektedir. Latince depressio (=çöküntüye uğrama) ile Türkçe deprem sözcüğü arasında etimolojik bir bağlantı görülmemektedir. Deprem karşılığında yarım yüzyıl öncesine dek zelzele deniliyordu.