Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Derhal

22 Mart 2021

     Hemen, çabucak, şimdi, bu anda, şu anda, acele. Farsça der (=-de, -da, içinde) ön ekiyle Arapça ḥāl (=an, zaman, vakit) sözcüklerinden oluşarak Farsça derḥāl (=hemen, şimdi, şu anda) zarfından Türkçeye aktarılmıştır. Kürtçede de derhal (=hemen, acilen)  sözü telaffuz edilmektedir. Türkçeyle birlikte Türkçeye yakın dillere de Farsçadan geçerek Türkmence derhāl, Uygurca ve Azerice därhal, Özbekçe därhàl ve Kırgızcada darō denilmektir.