Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Derin

22 Mart 2021

     Dibi yüzeyden uzak olan, yüzeyden içeri inen, içten gelen. Orta Çağda Türkçede terinğ sözcüğü, ‘su için derinlik’ ifade ediyordu. Derin sözünün ‘terinğ‘den geldiği sanılıyor. Ancak Farsçada derun (=iç) kelimesiyle bir münasebetin olduğu kanısındayım. Farsça derun sözcüğünden derunî (=içe ait, içsel, içte bulunan) kelimesine varılmıştır. Derin ve derun sözleri arasında etimolojik açıdan bir ilişki olduğu söylenebilir. Türkçede derin dondurucu, derin düşünce, derin devlet, derin derin ve derinlik sözleri kullanılıyor.  Bunlardan derin devlet sözü sıkça telaffuz ediliyor. Derin devlet, hukuk dışı mekanizmaların egemen olduğu devlettir. “Derdimi dökersem derin dereye/ Doldurur dereyi düz olur gider.” Âşık Veysel.