Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste

12 Şubat 2020

     Bir elin tutacağı kadar. Bu açıdan, Pehlevice, Farsça ve Kürtçe dest (=el) sözünden türetilmiştir. Farsça deste, ‘demet, küme, grup, yığın, takım, dizi, sıra’ gibi karşılıklarda dile getirilmektedir. İran coğrafyasında Hz. Hüseyin’in ölüm yıl dönümünde nizami bir şekilde yürüyüş yapan topluluğa da deste denilmektedir. Destek ve destur sözleri de dest sözünden türetilmiştir. Kürtçe dest sözü aynı zamanda ‘nüfuz ve hakimiyet’ belirtmektedir. Aynı dilde destbelav (=cömert, eli açık), destbend (=kelepçe), destavêji (=saldırganlık), destar (=el değirmeni), destgeh (>dezge: ‘tezgâh’) ve benzeri sözler vardır. Azerice, Kırgızca, Kazakça, Özbekçe ve Uygurcada da deste sözü kullanılmaktadır. Bu sözün İran coğrafyasından alındığı anlaşılmaktadır. Dest ile ilişkili sözler Farsçada da yoğunlaşmaktadır. Destgire (=tutacak, kulp), destmâye (=anapara), destgîr (=yardımcı), destkârî (=el işi) ve bunlara benzer örnekler arttırılabilir.