Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Destur

21 Haziran 2021

     İzin, müsaade, ruhsat. Farsça destūr (=izin, müsaade) sözünden alınmıştır. Bu söz Pehleviceden geliyor. Pehlevice dastwar (=yetki, rahip, bakan) kelimesinden önce dstwr ve sonrasında dastūr şekline bürünmüştür. Yaklaşık karşılıkta olan Avestaca dastabara ve dastvā sözleriyle bağlantılıdır. İranî Dillerde dast (>dest) kelimesi ‘el’ karşılığındadır. Destan kelimesi de aynı kökten türetilmiştir. Farsça destūr dāden (=direktif vermek, emretmek) ve destūr giriften (=izin almak, direktif almak) sözleri de ifade edilmektedir. “Pirim deyü divanına geçeyim / Destinizden ab-ı hayat içeyim / İzniniz olursa ağzım açayım / Bir mana söyleyim destur olursa” (Pir Sultan Abdal).