Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Detant

21 Şubat 2024

     Yumuşama, gevşeme, devletler arasında yumuşama. Fransızca détente (detant: ‘gevşeme, siyasal yumuşama) sözcüğünden. Bu sözcük Fransızca détendre (=gevşetmek, yatıştırmak) ve se détendre (=gevşemek, yumuşamak, yatışmak) sözleriyle bağlantılıdır. Bu sözler Latince dētendere (=örtüsünü çıkarmak, bozmak, gevşemek) yüklemine dayanmaktadır. Bu söz Latince tendere (=germek, sermek, yaymak) ile ayrılma ve karşıtlık belirten -de ön ekinden türetilmiştir.