Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Determinizm

10 Aralık 2023

     Evrende tüm olup bitenlerin neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak belirlendiğini öne süren görüş. Fransızca déterminisme (=gerekircilik, belirlenimcilik) sözcüğünden. Fransızca déterminer (=belirtmek, göstermek; karar vermek) yüklemiyle bağlantılıdır. Bu sözcüğe Fransızcada fiilden eylem adı oluşturan -isme son eki eklenerek türetilmiştir. Aynı kökten Fransızca détermination (determinasyon: ‘belirtme, gösterme; saptama’) sözcüğü kullanılıyor. Latince determinare (=sınırlamak, belirlemek) yüklemine dayanmaktadır. Bu yüklem Latince termināre (=sınırlamak, belirlemek, tanımlamak, sona erdirmek) yüklemine aynı dilde bir şeyden ayrılma belirten ve fiil ön eki olan -de eki eklenerek türetilmiştir. Latincede termināre yüklemiyle aynı kökten terminus (=sınır, sınır çizgisi; sınırlar tanrısı) sözcüğü bulunmaktadır. İngilizce determinism, Almanca Deteminismus, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce determinismo, Hollandaca ve Norveççe determinisme, İsveççe determinism, Rusça determinizm.