Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Detone

17 Haziran 2023

     Kusurlu, hatalı veya yanlış ses. Fransızca détonné (=yersiz, uygunsuz, hatalı veya yanlış ses) sözcüğünden. Fransızca détonner (=[müzik] perdeyi şaşırmak, falso yapmak; uyuşmamak, aykırı düşmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca tonner (=gürlemek, ses yükseltmek, kükremek) yüklemiyle bağlantılıdır. Latince tonāre (=gürlemek, bir şeyi gürleyerek söylemek) yüklemine dayanmaktadır. Bir şeyden ayrılış belirten de- ön ekiyle türetilmiştir. Latince tonus (=ses, aksan) ve Yunanca tonos (=ses perdesi) sözcükleriyle ilişkilidir.