Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Devalüasyon

17 Haziran 2023

     Yerel paranın dış paralar karşısında değerinin düşürülmesi. Fransızca dévaluation (devalüasyon: ‘değer düşürümü’) sözünden. Bu söz Fransızca dévaluer (=değerini düşürmek) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızca dévaler (=aşağı indirmek) yüklemiyle ilişkilidir. İngilizce devaluation (=değer düşürümü) yüklemiyle eş kökenlidir. İngilizce devalue (=paranın değerini düşürme, değer düşürme) sözüyle ilişkilidir. İngilizce value (=değer, kıymet; para değeri) sözüne dayanmaktadır. Bir şeyden ayrılış belirten de- ön eki ve fiilden eylem türeten -t)ion son ekinden türetilmiştir. Fransızca valeur (=kıymet, değer; önem) sözcüğü de aynı köktendir.