Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Devinmek

25 Kasım 2020

     Hareket etmek, kımıldamak, kımıldanmak, kıpırdamak, kıpırdatmak. Farsça devan (=koşan, hızlı yürüyen, hızlı hareket eden) kelimesiyle bağlantılıdır. Farsça esb-i devan (=hızlı giden at) ve devan devan (=koşa koşa) sözleri de telaffuz ediliyor. Arapça devr (=dolanmak, dönmek, dairevî hareket etmek) sözüyle de ilişkilidir. Türkçedeki devir sözü de aynı kökten dönüşmüştür. Türkçede türetilen devinim sözü, ‘devinmek işi, hareket’ diye biliniyor. Arapça devr sözüyle ilişkili olan ve Orta Çağda Türkçede kullanılmış olan täwir (=devirmek, çevirmek) ve täwril (=devrilmek, dönmek, çevrilmek) sözleri zamanla t/d dönüşümü neticesinde devir (>devirmek) ve devril (>devrilmek) şekilleriyle ifade edilmiştir. Devinmek sözünün tepinmek ile etimolojik açıdan ortak bir kökten türemiş veya türetilmiş olması mümkündür.