Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dezavantaj

11 Haziran 2021

     Avantajlı olmama durumu. Fransızca désavantage (dezavantaj: ‘elverişsizlik; aleyh, zarar, ziyan’) sözünden alınmadır. Fransızca désavantager (=aleyhinde olmak, engellemek) yüklemiyle bağlantılıdır. Fransızcada désavantageux ‘aleyhte, elverişsiz’ demektir. Aynı dilde ‘aksilik’ belirten dés- ön eki ve ‘uygun durum’ karşılığındaki avantage eklerinden oluşmaktadır. Fransızca avantage, aynı dildeki avant (=önce, önde olan) sözcüğüyle ilişkilidir. Bu sözcük Latince ab ante (=önceden) ile bağlantılıdır.