Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Didaktik

18 Aralık 2023

   

     Öğretici, öğretim yöntemlerini inceleyen bilgi dalı. Fransızca didactique (didaktik: ‘öğretici’) sözcüğünden. Eski Yunanca didaktikós (=öğretici) sözcüğüne dayanmaktadır. Bu sözcük Eski Yunanca didaksis (=eğitim, öğretim, öğrenim) ve didáskō (=öğretmek, eğitmek) sözcükleriyle bağlantılıdır. Aynı kökten ve aynı dilden didaktós (=öğrenilmiş, öğretilmiş) sözcüğü de kullanılmıştır. Eski Yunanca didaskalia (=eğitim) ve didaskálos (=öğretmen) sözcükleri biliniyor. Didaskálos (=öğretmen) sözcüğü Yeni Yunancada dáskalos (=öğretmen) şeklini almıştır.