Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer

18 Mart 2020

     Öteki, başka, öbür, sâir. Farsça diger (=başka, öteki, öbür) sözünden alınmadır. Arapçada âhar (=diğer) kelimesiyle belirtiliyor. Azerice diger, Tacikçe digar ve Urduca diger olarak bilinmektedir. Azerice dışında, Türkçeye yakın dillerde diğer kelimesi kullanılmamaktadır. Bu bağlamda, Kazakça baska, Kırgızca başka, Özbekçe bàşḳa ve Türkmence başğa olarak yer almaktadır. “Şahname”de dudiger şekli kullanılmış. Pehlevicede datigar, Eski Farsçada dutiyam karam veya duvitiyam karam sözleri bir diğerini ifade etmiştir. Farsçada sidiger ya da sidig, ‘üçüncü veya üçte bir’ olanı belirtmiştir. Bana öyle geliyor ki, diger, dudiger sözlerindeki du ve di ön heceleri ‘iki’ karşılığına işaret etmektedir. Diger sözü ‘ikinci şahıs’ı belirtmiş olmalıdır. Farsçada yek-diger/yek-digeri (=birbiri) de kullanılmaktadır. Buna mukabil, Türkçede diğer biri (=bir başkası) sözü de telaffuz edilmektedir. Türkçede diğergam sözü ‘kendinden başkasını düşünen’ demektir ve Farsça digerkam  kelimesinden gelmektedir. Farsça digergun (=başka türlü, başka renkli) sözü de Osmanlıcada kullanılmıştır.