Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilek

3 Haziran 2020

     Bir kimsenin dilediği şey, istek, niyaz, temenni. Bayan şahıs adı olarak da kullanılmaktadır. Türkçe dilemek sözüne istinaden dilek (=dilenen şey) denilmiştir. Türkçe dil sözcüğü önceleri til veya tıl şekliyle biliniyordu. Bin yıl önce Türkçede yer alan tıl/til sözünün Sumerce bağlantılı bir söz olduğu ve bir olasılıkla Kürtçe til (=tepe, yığın) kelimesinden alınmış olması olasıdır. Kazakça ve Kırgızca tilek; Özbekçe, Tatarca, Başkırtça ve Uygurca tiläk, Türkmence dileğ ve Azerice diläk şeklindedir. Bkz. Dil ve Tilki.