Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dilek

3 Haziran 2020

     Bir kimsenin dilediği şey, istek, niyaz, temenni. Bayan şahıs adı olarak da kullanılmaktadır. Türkçe dilemek sözüne istinaden dilek (=dilenen şey) denilmiştir. Türkçe dil sözcüğü önceleri til veya tıl şekliyle biliniyordu. Bin yıl önce Türkçede yer alan tıl/til sözünün Sumerce bağlantılı bir söz olduğu ve bir olasılıkla Kürtçe til (=tepe, yığın) kelimesiyle aynı kökene dayanmış olduğu düşünülebilir. Kazakça ve Kırgızca tilek; Özbekçe, Tatarca, Başkırtça ve Uygurca tiläk, Türkmence dileğ ve Azerice diläk şeklindedir. Bkz. Dil ve Tilki.