Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dilemma

22 Kasım 2023

     İkilem, mantıktaki kıyasta ikilem (=kıyâs-ı mukassim). Yunanca dilimma sözcüğünden. Bu sözcük aynı karşılıktaki Eski Yunanca dilēmma sözcüğüne dayanmaktadır. Eski Yunanca di (=iki) ve lḗmma (=önerme; kabul gören şey) sözcüklerinden türetilmiştir. Eski Yunancadan Latinceye de dilemma şekliyle aktarılmıştır. Latince üzerinden İngilizceye geçmiştir. İngilizce, İtalyanca, Hollandaca, İsveççe ve Norveççe dilemma, Fransızca dilemme, Almanca Dilemma, İspanyolca ve Portekizce dilema, Romence dilemă.