Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dilenci

16 Temmuz 2023

     Dilenerek geçimini sağlayan veya ısrarla ve arsızca bir şeyi isteyen kimse. Orta Çağ Türkçesindeki tilen (=dilenmek; aranmak) yüklemine genellikle meslek belirten -çi eki eklenerek türetilmiştir. Tilençi sözü zamanla dilenci şekliyle ifade edilmiştir. Burada kök sözcük til (=dil) sözcüğüdür. Orta Çağ Türkçesinde tile (=dilemek, istemek) sözcüğü de kullanılmıştır. Kazakça tilenşi, Kırgızca tilemçi, Özbekçe ve Tatarca tilänçi, Türkmence dileğçi, Uygurca tilämçi, Azerice dilänçi, Başkırtça tilänsi.