Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dilşad

3 Mayıs 2021

     Neşeli, sevinçli, gönlü hoş. Farsça/Kürtçe dil/dıl (=gönül) ve şad (=sevinçli, neşeli) sözcüklerine dayanılarak türetilen dil-şad kelimesi ‘gönlü hoş olan veya gönlü hoş tutan, neşeli, sevinçli, mutlu’ demektir. Türkçede sehven Dilşat şekliyle telaffuz ediliyor. Dilşad, Kadın adlarındandır.