Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dinar

21 Mayıs 2023

     Altın liranın dörtte biri değerindeki eski para. Orta Çağdan bu yana bir kısım Arap ülkelerinde ve Yugoslavya’da kullanılmıştır. Arapça dînār sözünden. Arapçaya Aramice dînār sözünden intikal etmiştir. Latince dēnārius (=Roma’da kullanılan gümüş sikke) sözüyle bağlantılıdır. Latince bu sözün çoğulu denarii idi. Latince dēniōrum (=onar, onuncu) sözüne dayanmaktadır. Bu söz Latince deni (=on) sözcüğüne Latincede fiilden fail yapan -arius ekiyle türetilmiştir. Geç Yunancada denarion şekli kullanılmıştır. İtalyanca dinaro, diğer bir kısım dillerde dinar şekli ifade ediliyor.