Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dink

25 Mayıs 2021

     Buğday veya pirinci ezerek, döverek kabuklarını çıkaran dibek, taş silindir, değirmen. Dövülmüş buğdaya halk arasında döğme denilir. Dink sözü Farsça dink (=pirinci kabuğundan ayırmaya yarayan demir dişli ahşap bir alet) sözüyle bağlantılıdır. Halk arasında ding şekliyle de telaffuz edilmektedir. Türkçeye aktarılması Ermenice ding veya Kürtçe dıng biçiminden olabilir. Halk arasındaki kullanımı Kürtçe dıng sözünün karşılığıdır. Bulgarca dink sözü Türkçe üzerinden geçmiştir. Dink kelimesinin Türkçe değmek sözünün kökü olan teg sözcüğüyle ilişkili olmadığı anlaşılıyor.