Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip

22 Mart 2021

     Bir şeyin en alt kısmı. Orta Çağda Türkçede tüp (=derin, dip, temel, kök, asıl) sözcüğünden geldiği sanılıyor. Kazakça, Kırgızca, Çağatayca, Kıpçakça, Yakutça ve Uygurca tüp, Özbekçe düb, Tatarca töp, Türkmence düyp, Başkırtça töp sözcükleri ‘dip’  karşılığında kullanılıyor. Türkçe ve Türkçeye yakın dillerdeki altı çizili bu sözcüklerin Batı Dillerinde ‘derin’ karşılığındaki dip sözcükleriyle ilişkili olduğu kanısındayım.

     Bu açıdan bakılınca ‘derin’ karşılığındaki İngilizce deep (dip), Hollandaca diep (dip), Almanca tief, Danca dyp (dip), Norveççe dyp (dip), Lüksemburgca déif, Yidişçe tif sözleriyle bir münasebetin olduğu anlaşılmaktadır. Sırpça, Boşnakça ve Hırvatça duboko, dubok; Yakutça dubok (=derin) sözcüklerindeki dub, dip, tip, tüp gibi kökler dikkati çekmektedir.