Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Diploma

28 Mart 2023

     Bir kimsenin bir eğitim kurumundan mezun olduğuna dair resmi belge. Fransızca diplôme sözünden. İtalyanca diploma sözcüğüyle bağlantılıdır. Eski Yunanca diploma (=ikiye katlanmış kâğıt) sözünden kaynaklanmıştır. Aynı dildeki diplóō (=iki katına, iki misline çıkarmak, ikiye katlamak) yüklemiyle bağlantılıdır. Aynı kökten aynı dilde diplóos (=iki kat, iki misli) diploḯzo (=iki katına çıkarmak) sözleri de kullanılmıştır. Eski Yunanca di (=iki) ve ploō (=katlamak) eklerinden türetilmiştir. Diploma sözündeki -ma son eki Yunancada nötr sözcük oluşu belirten ektir. İngilizce, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce diploma, Almanca Diplom, Romence diplomă, Rusça, İsveççe ve Norveççe diplom.