Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dirayet

5 Haziran 2021

     Kavrayış, anlayış, beceriklilik; bilginin ve deneyimin verdiği güç. Arapça dirāyet (=kayrayış, bilgi, zekâ) sözünden. Arapça idrāk (=algı, kavrayış, akıl erdirme) kelimesiyle ilişkilidir. Arapça idrā (=bildirme, bildirilme) de aynı etimolojik temellere dayalıdır. Aynı dilde idrākāt, idrāk’ın çoğuludur ve ‘kavrayışlar, anlayışlar, algılar’ diye biliniyor.