Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirhem

25 Kasım 2021

     3,207 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; gümüş para. Arapça dirhem sözünden. Arapçaya Eski İran’dan geçmiştir. Sasanilerin ‘dirhem’lerinden sonra Emevilerin dirhem adlı madeni paraları vardı. Kur’an’ın Yūsuf Sūresi’nde (12/20) dirhem’in çoğul şekli olan derāhim‘den söz edilmektedir. Eski Yunanca draḥmi sözü önce Farsçaya oradan da Arapçaya intikal etmiştir. Pehlevice drahm kelimesi de aynı karşılıkta biliniyordu. Kürtçede drem bir küçük ağırlık ölçüsü olarak algılanmıştır. Ermenistan para birimi dram da aynı köktendir. Birleşik Arap Emirliklerinin ve Fas’ın dirhem adlı para birimleri mevcuttur. Dirhem Ön Asya’nın ve Orta Doğu’nun birçok ülkesinde ya ağırlık ölçüsü ya da para birimi olarak kullanımda bulunuyordu. Gümüş dışındaki maden karışımlarıyla da ‘dirhem’ler vardı.