Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dişbudak

5 Nisan 2023

     İkiçenekliler sınıfının zeytingiller familyasından kışın yapraklarını döken, çiçekleri salkım durumunda ve dalları yere doğru eğik olan ağaç. Önceleri düşbudak şekliyle ifade edilmiştir. XVI. yüzyılda yazılan Babusü’l-Vāsıt adlı  sözlükte düşbudak olarak söz ediliyor. Düş ön ekinin Orta Çağ Türkçesindeki tüş (=düşmek, inmek) sözcüğüyle bağlantılı olduğu anlaşılıyor. Yaprakları yere doğu inik olduğundan bu adı aldığı kanısındayım.