Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Disk

23 Aralık 2021

     Sporcuların uzağa fırlattıkları yuvarlak yassı spor aracı. Fransızca disque (disk: ‘sporda kulanılan disk, plak, teker, kurs’) sözünden. Fransızca disqualifier (diskalifiye) kelimesi aynı köktendir. Latince discus (=disk) aracılığıyla Eski Yunanca diskos (=disk) kelimesinden kaynaklanmıştır. Eski Yunanca diskofóros (=disk taşıyan) ve diskobólos (=disk atan, diskçi) sözleri kullanılmıştır. İngilizcede disc şeklinde yazılıdır.