Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Divan

20 Mayıs 2021

     Yüksek düzeydeki devlet adamlarından oluşan ulu meclis. Farsça dîvān (=ulu heyet) sözünden gelmektedir. Farsça dîvān Farsça dîv (=dev) sözcüğünün çoğuludur. Divan sözü Arapçaya da yerleşmiştir. Osmanlıda Yargıtay’ın öncüsü olarak dîvān-ı ahkâm-ı adliyye kurulmuştu. Bugünkü yüce divan eski dîvan-ı âlî’nin devamıdır. Osmanlının son döneminde bugünkü hukuk kurumlarının tümü teşekkül etmişti. O dönemde dîvân-ı harb (=askeri veya savaş mahkemesi), dîvân-ı Hümâyun (=halkın sorunlarının görüşüldüğü padişah huzuru), dîvân-ı temyiz-i askerî (=Askeri Yargıtay), dîvân-ı harb-i örfî (=sıkıyönetim mahkemesi) gibi bir kısım divanlar bulunuyordu. Divan kültürü birer İranî devlet olan Selçuklu ve Osmanlılarda görüldüğü üzere kimi beyliklerde de karşılaşılmıştır. Bugün genel sekreter olarak bilinen makam önceleri dîvân kâtibi veya dîvân efendisi idi. “Ben de şu dünyaya geldim giderim/ Kalsın benim davam divana kalsın” (Pir Sultan Abdal).