Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Diyabet

26 Mayıs 2021

     Şeker hastalığı. Fransızca diabète (=şeker hastalığı) sözünden. Fransızca diabètique ‘şeker hastası’nı ifade ediyor. Şeker hastalığı sonucu sık idrara çıkmak nedeniyle Eski Yunanca diabadizo (=bir şeyin arasından geçmek, akmak) ve diabaino (=[nehir ve akıntı için] içinden geçmek, akmak) sözleriyle bağlantılıdır. Eski Yunanca diében da aynı karşılıktadır. Bununla birlikte aynı köke dayanan Eski Yunanca diabatéos (=[ırmak ve akıntı için] geçilebilir) sözüne dayanmaktadır. Eski Yunancada diabatós (=[akıntı için] geçilebilir, geçilebilen) sözü de kullanılmıştır. Bu sözle ve bu sözle bağlantılı olan diyabet ile ‘şeker hastalığı sonucu idrarın vücuttan idrar yoluyla dışarı geçmesi veya çıkması’ dile getirilmek istenmiştir. 1625 yılında Thomas Willis şeker hastalarının idrarlarının da tatlı olduğuna dayanarak bu hastalık için Latince mellitus (=ballı, tatlı) sözünü kullandı. ‘tatlı, şekerli, ballı’ karşılığındaki Latince mellitus sözü etimolojik açıdan Hititçeye dek varmaktadır. II. yüzyılda İskenderiye’de doktor olan Kapadokyalı Aretaeus, bu hastalığa dair diabatéos sözünü kullanmış. Eski Yunanca dia (=yoluyla) ve baino (=gitmek, dışarı çıkmak, akmak) sözleriyle ilişkilidir.