Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Diyalektik

18 Mayıs 2021

     Bir akıl yürütme yöntemi. Doğada ve toplumda oluşan başkalaşımın tez-antitez ve sentez aşamalarından geçtiğini, her sentezin kendi içinde yeni bir tezle süreci başlattığını ve bu sürecin her daim tez-antitez ve sentez evrelerinden geçerek oluşturulan süreçlerin biteviye devam ettiğini esas alan yöntem, akıl yolu. Eski Yunanca dialégo (=söyleşmek, görüşmek, tartışmak) sözünden. Eski Yunanca dialégo sözü aynı dildeki diá (=karşılıklı) ve légo (=söyleşmek, tartışmak, görüşmek) eklerinden oluşmaktadır. Diyalog kelimesi de aynı kökenden kaynaklanıyor. Yunanca dialektike, Latincede dialectic/us (=mantıksal) şekliyle belirtilmişti. Latincede dialectica, dialectice, dialectices şekilleri de ifade ediliyordu. Fransızca dialectique, İngilizce dialectic, Almanca Dialektik olarak yerleşmişti. Osmanlıcada fenn-i münazara, cedel (=tartışma, münakaşa), ilm-i cedel, ilm-i hitāf ü cedel sözleriyle dile getiriliyordu.