Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyalog

6 Haziran 2021

     Karşılıklı konuşma. Fransızca dialogue (diyalog: ‘karşılıklı konuşma’) sözünden. Fransızca dialoguer (=konuşmak, söyleşmek) ve dialoguist (=bir filmin diyaloglarını yazan kimse) sözleri bulunuyor. Fransızcadaki bu sözlerin Latince dialogus (=konuşma, karşılıklı konuşma, söyleşi) kelimesinden aktarıldığı anlaşılmaktadır. Latinceye ise önemli ölçüde etkide bulunan Eski Yunanca diálogos (=söyleşi, karşılıklı konuşma) sözünden aktarıldığı görülmektedir. Eski Yunanca dia (=karşılıklı) ve logos (=söz) eklerinden oluşmuştur. Eski Yunanca dialogismos (=hesaplama, muhakeme), dialogizomai (=muhakeme yapmak) ve diallásso (=takas yapmak) gibi sözler de kullanılıyordu. Bkz. Diyalektik.