Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Diyalog

6 Haziran 2021

     Karşılıklı konuşma. Fransızca dialogue (diyalog: ‘karşılıklı konuşma’) sözünden. Fransızca dialoguer (=konuşmak, söyleşmek) ve dialoguist (=bir filmin diyaloglarını yazan kimse) sözleri bulunuyor. Fransızcadaki bu sözlerin Latince dialogus (=konuşma, karşılıklı konuşma, söyleşi) kelimesinden aktarıldığı anlaşılmaktadır. Latinceye ise önemli ölçüde etkide bulunan Eski Yunanca diálogos (=söyleşi, karşılıklı konuşma) sözünden aktarıldığı görülmektedir. Eski Yunanca dia (=karşılıklı) ve logos (=söz) eklerinden oluşmuştur. Eski Yunanca dialogismos (=hesaplama, muhakeme), dialogizomai (=muhakeme yapmak) ve diallásso (=takas yapmak) gibi sözler de kullanılıyordu. Bkz. Diyalektik.