Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyar

14 Şubat 2021

     Memleket, bölge, yurt, el, yöre. Arapça dār (=ev, yer, mekân, yurt) sözcüğünün iki çoğul şeklinden söz edilmektedir. İlki dirān diğeri ise diyār’dır. Kürtçede diyar (=tepe, yüksek yer; bölge, yöre) sözü yaygındır. Tacikçede diyor ve Türkçede diyar şekliyle mevcuttur. Diyar sözü Arapçada diyer biçimiyle de biliniyor. Yunanca tora (=diyar, yöre, bölge) sözü de aynı etimolojik temellere dayalı olabilir. Diyar-ı Bekir, Kürt Bekiran aşiretinin adına dayanıyor. Sonraları bu yöredeki bakır madeni ve işletmeciliğinden dolayı Diyarbakır olarak değiştirilmiştir