Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Diyet

25 Mayıs 2021

    Yeme içme düzeni, kimi hastalıklar için belirlenen beslenme şekli, rejim, perhiz. Fransızca diète (diyet: ‘perhiz’) sözünden. Eski Yunanca diaita (=hayat tarzı, rejim) ve diatagé (=tertip, sıra, düzen, kural) sözleriyle bağlantılıdır. Bu tür beslenme rejimleri belirli bir gerekçeye dayalı olarak öneriliyordu. O nedenle Eski Yunanca diaita sözü diá (=nedeniyle, sebebinden, yüzünden) ve aitia (=gerekçe, neden, vesile, sebep) eklerinden oluşuyordu.

       İçeriği farklı bir diğer diyet sözü ise Arapça diyet (=kan bedeli) kelimesinden alınmadır. Bu son diyet kelimesinin çoğulu diyāt şeklindedir. Adam öldürenin kendisinden veya ailesinden alınan bedeldir. Eski hukuk sistemine göre diyet-i kâmile (=mikdarı maktule göre değişen tam diyet) ve diyet-i mugallāza (=genellikle yüz deve kadar) olmak üzere iki türlü diyet uygulanıyordu.

     Üçüncü bir başka diyet sözü var ki, o da Latince diēs/diēi (=gün, günlük) kelimesinden kaynaklanıyor. Herhangi bir halkın kamu işleriyle ilgili meclislerine denilmiştir. Bilhassa Germen İmparatorluğu’nu oluşturan devletlerin meclisleri Diyet adıyla biliniyordu. Söz konusu meclisler günübirlik toplandığından bu adı almış olabilir. Bu son diyet kelimesi Fransızca Diète ve İngilizce Diet şekilleriyle ifade ediliyordu.