Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizanteri

14 Şubat 2021

     Kanlı ishalle başlayan sancılı bağırsak hastalığı. Fransızca dysenterie (dizantri: ‘dizanteri’) sözünden alıntıdır. Fransızca dysanterie, Yunanca dys (=kötü, bozuk, sıkıntı; bozukluk) ve entos (=iç, içeri, içeride) eklerinden oluşmaktadır. Eski Yunanca dysaniōn (=üzüntü veren, üzücü, acıklı) ile ilişkilidir. Yunanca dysenteria (=dizanteri) sözünden Batı Dillerine yayılmıştır. Fransızca entérite (=bağırsak iltihabı) sözüyle de ilişkilidir. İngilizce interior, Fransızca interne, Latince internum, Kürtçe hũndır sözleri ‘iç, iç kısım, karın’ diye biliniyor. İngilizce dysentery, Almanca der Dysenterie, Portekizce ve İspanyolca disenteria, Flemenkçe dysenterie, Kürtçe dizenterî veya dizanteri, Rusça dizenteriya, Gürcüce dizent’eria gibi diğer dillerde de benzer şekillerde ifade edilmektedir.