Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Dizgin

25 Mayıs 2021

     Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye veya durdurmaya yarayan kayış. Orta Çağda Türkçede bulunan tizgin şeklinden dönüşmüştür. Türkçe tiz (=diz, dizmek) sözcüğüne dayanmış olduğu görüşündeyim. Kazakça, Kırgızca, Uygurca ve Özbekçede de tizgin şekliyle kullanılmaktadır. Kıpçakçada da tizgin şekli biliniyordu. Orta Çağda Uygurcada bilinen tizig (=saf, sıra, dizi) kelimesiyle ilişkilidir. Kürtçe dizgin, Türkçeden alınmıştır.