Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobra

26 Nisan 2020

     Çekinmeksizin doğruları söylemek, açık ve net konuşmak. Türkçede dobra dobra konuşmak veya dobra dobra söylemek deyimlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca, ‘gerçeği sakınmadan söyleyen kişi’ye dobracı denilmektedir. Türkçedeki ‘dobra dobra konuşmak’ deyimi ‘bildiğini sakınmaksızın söylemek’ veya ‘doğru bildiğini sakınmaksızın söylemek’ diye anlaşılmaktadır. Slav Dillerde görülen dobro, dobre ve dobra şekilleri, aslında ‘iyi ve hoş konuşmak’ karşılığındadır. Bulgarca dobŭr, Sırpça dopro; Hırvatça ve Boşnakça dobro, Çekçe ve Slovakça dobrý; Belarusça, Slovence ve Makedonca dobra sözleri ‘iyi’ karşılığında ifade edilmektedir. Bulgarcada dobŭr sözü, aynı dilde dobro ve dobre diye de telaffuz edilmektedir. Bulgarca bu sözlerde ‘iyi, güzel, hoş’ karşılıkları mevcuttur.

     Çekçede dobrý (=iyi) ve doprava (=doğru) sözlerinin etimolojik açıdan ortak kökenli görünmektedirler.  Slav Dillerde yer alan pravo, prava ve benzeri sözler ‘doğru’ karşılığındadır. Bu sözlerin dobro veya dobra (=iyi) ile aynı kökene istinat ettikleri kanısındayım. Bkz. Bravo.