Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğu

23 Mart 2020

     Güneşin doğduğu taraf/yön. Şark, Maşrık. Bir ülkede Güneş’in doğduğu taraftaki yöreler, bölgeler. Bir zamanlar Arapçadaki şark (=doğu) kelimesine istinaden Şarkî Anadolu, Şark vilayetleri adları telaffuz ediliyordu. Doğu, aynı zamanda şahıs adı olarak da kullanılmaktadır. Yaygın olarak Doğu illerinde doğanlara büyükleri Doğu adını veriyorlardı. Bununla birlikte, ülkenin Batı’sında yer alanlardan da bu adı tercih edenler bulunmaktadır. Doğu adı, doğmak sözüyle ilişkilidir. Türkçedeki doğmak sözü Eski Hint-Avrupa Dillerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, Türkçedeki doğmak sözünün kökeni için bkz. Doğmak.