Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Döl

24 Aralık 2021

     Yeni doğan canlı, nesil. Orta Çağda Türkçede bilinen töl (=yavru, döl) sözünden. Aynı çağda töle sözü ‘döllemek, kuzulamak’ karşılığında kullanılıyordu. Azericeden Kürtçeye geçerek dol biçimiyle telaffuz edilmiştir. Azerice ve Türkmence döl, Tatarca ve Başkırtça tül, Kazakça, Kırgızca ve Uygurca töl.