Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Döşek

21 Kasım 2022

     Yatak. Orta Çağda Türkçede kullanılan töşe (=döşemek) sözünden türetilmiştir. Aynı Çağda Türkçede töş (=döş, göğsün başı) ve töşek (=yatak) sözleri de kullanılmıştır. ‘Yatak’ karşılığındaki döşek sözü Kuzey Kürtçesine de intikal ederek doşeg şekliyle kullanılıyor. Tatarca ve Başkırtça tüşek, Özbekçe töşek, Kazakça tösek, Kırgızca töşök, Türkmence düşekçe, Uygurca çüşek, Azerice döşek.